Sociologförbundet har ordet

Rapport från Nordiska sociologförbundets 28:e konferens i Helsingfors 11–13 aug 2016

Publicerad
2016-09-20
Referera så här
Wide, S. (2016) ”Sociologförbundet har ordet: Rapport från Nordiska sociologförbundets 28:e konferens i Helsingfors 11–13 aug 2016”, Sociologisk Forskning, 53(3), s. 339-339. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18267 (åtkomstdatum: 9mars2021).
Sektion
Övrigt