Sociology in Sweden: A History

Anna Larsson & Sanja Magdalenić

  • Sverre Wide
Nyckelord: Sociology, Sweden
Publicerad
2019-01-31
Referera så här
Wide, S. (2019) ”Sociology in Sweden: A History: Anna Larsson & Sanja Magdalenić”, Sociologisk Forskning, 55(4). Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18788 (åtkomstdatum: 8juli2020).
Sektion
Recensioner