Sociologi som erotik

Författare

Downloads

Publicerad

2007-04-01

Referera så här

Wide, S. (2007) ”Sociologi som erotik”, Sociologisk Forskning, 44(2), s. 80–86. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/19272 (åtkomstdatum: 28 september 2021).

Nummer

Sektion

Artiklar