Redaktören har ordet

Publicerad
2015-12-08
Referera så här
Wide, S. (2015) ”Redaktören har ordet”, Sociologisk Forskning, 52(4), s. 319-319. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18297 (åtkomstdatum: 6maj2021).
Sektion
Redaktionellt