Redaktören har ordet

Författare

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.52.18297

Downloads

Publicerad

2015-12-08

Referera så här

Wide, Sverre. 2015. ”Redaktören Har Ordet”. Sociologisk Forskning 52 (4):319-19. https://doi.org/10.37062/sf.52.18297.

Nummer

Sektion

Redaktionellt