Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning.

Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg, Klas Gustavsson

  • Sverre Wide
Nyckelord: recension
Publicerad
2019-10-21
Referera så här
Wide, S. (2019) ”Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning.: Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg, Klas Gustavsson”, Sociologisk Forskning, 56(3-4), s. 319-322. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/20167 (åtkomstdatum: 1oktober2020).