Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning.

Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg, Klas Gustavsson

Författare

  • Sverre Wide

Nyckelord:

recension

Downloads

Publicerad

2019-10-21

Referera så här

Wide, S. (2019) ”Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning.: Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg, Klas Gustavsson”, Sociologisk Forskning, 56(3-4), s. 319–322. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/20167 (åtkomstdatum: 27 september 2021).