Recensioner

  • Redaktionen
Publicerad
2016-09-20
Referera så här
Redaktionen (2016) ”Recensioner”, Sociologisk Forskning, 53(3), s. 323-337. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18266 (åtkomstdatum: 9mars2021).
Sektion
Övrigt