De tillträdande redaktörerna har ordet

Författare

  • Lena Sohl
  • Magnus Wennerhag

DOI:

https://doi.org/10.37062/sf.57.21538

Nyckelord:

redaktionen

Abstract

Detta nummer av Sociologisk Forskning är det sista numret från redaktionen i Lund, under ledning av redaktörerna Sara Eldén och Christofer Edling. Ett varmt tack till Lundaredaktionen för allt arbete som de har lagt ner på att göra en tidskrift som publicerat viktiga och relevanta artiklar och hållit det vetenskapliga samtalet i sociologsverige levande. I det här numret har vi i den nya redaktionen bidragit med ett samtal om sociologiska perspektiv på coronakrisen. I samtalet diskuterar forskarna Erna Danielsson, Fredrik Liljeros, Shai Mulinari och Linda Soneryd bland annat betydelsen av sociologisk kunskap för samhällets hantering av kriser och risker, samt den dynamik mellan expertis, politiker och medborgare som präglar frågor där expertkunskap är centralt.

Downloads

Publicerad

2020-04-09

Referera så här

Sohl, Lena, och Magnus Wennerhag. 2020. ”De tillträdande redaktörerna Har Ordet”. Sociologisk Forskning 57 (1):5–6. https://doi.org/10.37062/sf.57.21538.

Nummer

Sektion

Redaktionellt