Redaktörerna har ordet

Lundaredaktionen har tagit över

  • Christofer Edling Lunds universitet
  • Sara Eldén Lunds universitet
Publicerad
2017-09-22
Referera så här
Edling, C. och Eldén, S. (2017) ”Redaktörerna har ordet: Lundaredaktionen har tagit över”, Sociologisk Forskning, 54(3), s. 161-162. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18212 (åtkomstdatum: 2april2020).
Sektion
Redaktionellt