Redaktörerna har ordet

Lundaredaktionen har tagit över

Författare

  • Christofer Edling Lunds universitet
  • Sara Eldén Lunds universitet

Downloads

Publicerad

2017-09-22

Referera så här

Edling, C. och Eldén, S. (2017) ”Redaktörerna har ordet: Lundaredaktionen har tagit över”, Sociologisk Forskning, 54(3), s. 161–162. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18212 (åtkomstdatum: 27 september 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt