När Michels oligarkilag kom till Sverige

Debatten om partiliv och demokratisering 1911-1920

  • Klas Borell
Publicerad
1997-04-01
Referera så här
Borell, K. (1997) ”När Michels oligarkilag kom till Sverige: Debatten om partiliv och demokratisering 1911-1920”, Sociologisk Forskning, 34(1-2), s. 149-176. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18529 (åtkomstdatum: 8maj2021).