Redaktörerna har ordet

Stafetten har gått vidare

  • Klas Borell Högskolan i Jönköping
  • Roine Johansson Mittuniversitetet
Publicerad
2012-04-01
Referera så här
Borell, K. och Johansson, R. (2012) ”Redaktörerna har ordet: Stafetten har gått vidare”, Sociologisk Forskning, 49(2), s. 99-101. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18396 (åtkomstdatum: 1april2020).
Sektion
Redaktionellt