Redaktörerna har ordet

Ett förändrat tidskriftslandskap

  • Klas Borell Högskolan i Jönköping
  • Roine Johansson Mittuniversitetet
Publicerad
2013-04-01
Referera så här
Borell, K. och Johansson, R. (2013) ”Redaktörerna har ordet: Ett förändrat tidskriftslandskap”, Sociologisk Forskning, 50(2), s. 91-92. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18372 (åtkomstdatum: 4april2020).
Sektion
Artiklar