Redaktörerna har ordet

I backspegeln

  • Klas Borell Högskolan i Jönköping
  • Roine Johansson Mittuniversitetet
Publicerad
2013-01-01
Referera så här
Borell, K. och Johansson, R. (2013) ”Redaktörerna har ordet: I backspegeln”, Sociologisk Forskning, 50(1), s. 3-5. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18364 (åtkomstdatum: 2april2020).
Sektion
Redaktionellt