Redaktörerna har ordet

Sociologisk Forskning under 50 år

  • Klas Borell Högskolan i Jönköping
  • Roine Johansson Mittuniversitetet
Publicerad
2013-10-01
Referera så här
Borell, K. och Johansson, R. (2013) ”Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning under 50 år”, Sociologisk Forskning, 50(3-4), s. 195-197. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18379 (åtkomstdatum: 30mars2020).
Sektion
Redaktionellt