Redaktörerna har ordet

Sociologisk Forskning under 50 år

Författare

  • Klas Borell Högskolan i Jönköping
  • Roine Johansson Mittuniversitetet

Downloads

Publicerad

2013-10-01

Referera så här

Borell, K. och Johansson, R. (2013) ”Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning under 50 år”, Sociologisk Forskning, 50(3-4), s. 195–197. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18379 (åtkomstdatum: 19 juni 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt