Samhällsvetenskaperna och den akademiska friheten i Turkiet

Massavskedanden, resignation och motstånd

  • Klas Borell
  • Marco Nilsson
Nyckelord: akademisk frihet, Turkiet

Abstract

Allvarliga kränkningar av den akademiska friheten förekommer idag i flera av Europarådets medlemsstater och det är ofta samhällsvetenskaperna som utgör måltavlan. Situationen är särskilt allvarlig i Turkiet där tusentals universitetslärare avskedats. Intervjuer med avskedade turkiska samhällsvetare och samhällsvetare som lever under hot om avsked ger en sammansatt bild: här finns både resignation och motstånd.

Publicerad
2019-10-21
Referera så här
Borell, K. och Nilsson, M. (2019) ”Samhällsvetenskaperna och den akademiska friheten i Turkiet: Massavskedanden, resignation och motstånd”, Sociologisk Forskning, 56(3-4), s. 311-317. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/20164 (åtkomstdatum: 1oktober2020).