Redaktörerna har ordet

Med nordiskt samhällsliv i fokus

  • Klas Borell Högskolan i Jönköping
  • Roine Johansson Mittuniversitetet
Publicerad
2012-07-01
Referera så här
Borell, K. och Johansson, R. (2012) ”Redaktörerna har ordet: Med nordiskt samhällsliv i fokus”, Sociologisk Forskning, 49(3), s. 171-172. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18402 (åtkomstdatum: 4april2020).
Sektion
Redaktionellt