Redaktörerna har ordet

Med nordiskt samhällsliv i fokus

Författare

  • Klas Borell Högskolan i Jönköping
  • Roine Johansson Mittuniversitetet

Downloads

Publicerad

2012-07-01

Referera så här

Borell, K. och Johansson, R. (2012) ”Redaktörerna har ordet: Med nordiskt samhällsliv i fokus”, Sociologisk Forskning, 49(3), s. 171–172. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18402 (åtkomstdatum: 27 september 2021).

Nummer

Sektion

Redaktionellt