Redaktörerna har ordet

Stafetten går vidare

  • Klas Borell Högskolan i Jönköping
  • Roine Johansson Mittuniversitetet
Publicerad
2014-01-01
Referera så här
Borell, K. och Johansson, R. (2014) ”Redaktörerna har ordet: Stafetten går vidare”, Sociologisk Forskning, 51(1), s. 3-4. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18303 (åtkomstdatum: 9april2020).
Sektion
Redaktionellt