Redaktörerna har ordet

Sociologisk Forskning 50 år

  • Klas Borell Högskolan i Jönköping
  • Roine Johansson Mittuniversitetet
Publicerad
2012-10-01
Referera så här
Borell, K. och Johansson, R. (2012) ”Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning 50 år”, Sociologisk Forskning, 49(4), s. 255-256. Tillgänglig vid: https://sociologiskforskning.se/sf/article/view/18409 (åtkomstdatum: 9april2020).
Sektion
Redaktionellt